Aanmelden

De plaatsing van een leerling op De Oase
Het is belangrijk voor u als ouder, dat u zich goed kunt (laten) informeren over het onderwijs op onze en andere scholen, zodat u een bewuste keuze kunt maken voor een basisschool voor uw kind. Om teleurstellingen te voorkomen worden hieronder de te volgen procedures en werkwijze op De Oase beschreven.

Aanmelden
Er worden meerdere informatieochtenden per schooljaar georganiseerd. Op de hoofdpagina vindt u alle data. U kunt zich telefonisch of per e-mail aanmelden voor een van deze ochtenden (administratie@basisschooldeoase.nl). Op informatieochtenden krijgt u een toelichting op het onderwijs en de school. Deze informatie wordt gegeven door de directeur en aansluitend daarop vindt er een rondleiding plaats door leerlingen van groep 7 of 8. U kunt uw kind aanmelden op De Oase met het aanmeldingsformulier dat u op deze ochtend ontvangt. De informatieochtend is verplicht wanneer u uw kind wilt aanmelden op school.

De plaatsing van een 4-jarig kind op school
Wanneer uw kind op het moment van aanmelden de leeftijd van 3 jaar nog niet heeft bereikt, wordt er gesproken van een vooraanmelding. Als het aantal beschikbare plaatsen voor vooraanmelding al is bereikt, wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst. U krijgt daarover binnen uiterlijk 6 weken na inleveren van het aanmeldingsformulier bericht. Zodra uw kind 3 jaar wordt, wordt de vooraanmelding omgezet in een inschrijving. U krijgt dan een e-mail, waarin het leerlingnummer staat. Uw kind is dan officieel ingeschreven en er wordt van uitgegaan dat uw kind komt.

Aannamebeleid
De volgende voorwaarden worden gehanteerd voor inschrijving van kinderen op De Oase:

 • Er worden maximaal 90 leerlingen ingeschreven voor een leerjaar; de lijst van vooraanmeldingen bevat dus ook maximaal 90 leerlingen;
 • Broertjes en zusjes van kinderen die al op De Oase zitten worden altijd geplaatst (n.b. dit geldt niet wanneer u uw kind aanmeldt als zij-instromer);
 • Zodra er een plaats vrij komt, kan er een kind van de wachtlijst geplaatst worden. Kinderen worden geplaatst op volgorde van datum van (voor)aanmelding.

Zodra uw kind 4 jaar is geworden en uw kind niet geplaatst kan worden, wordt uw kind van de wachtlijst verwijderd. U krijgt daarover bericht per e-mail. Mocht u in latere jaren alsnog uw kind op De Oase willen plaatsen, dan behoort uw kind tot de categorie ‘veranderen van school in de buurt’ zoals beschreven bij “plaatsing van een kind van 5 jaar en ouder”.

De plaatsing van een kind van 5 jaar en ouder

Verhuizing
Er zijn schoolgaande kinderen die vanwege een verhuizing bij ons op school worden aangemeld. Onderaan deze pagina kunt u zien in welke groepen er voor schooljaar 2018-2019 nog ruimte is. Wanneer u contact opneemt met de school kan er verteld worden of en wat de plaatsingsmogelijkheden zijn.

De mogelijkheid van plaatsing wordt aan de hand van de volgende punten bepaald:

 • Groepsgrootte van maximaal 30 kinderen;
 • Zorgbehoefte van de leerling en samenstelling van de groep (zie het School Ondersteunings Plan (SOP). Wanneer uw kind een extra ondersteuningsbehoefte heeft, dan is het raadzaam om het SOP van de school door te lezen.

In alle gevallen is de directeur van de school eindverantwoordelijk om namens het schoolbestuur (PCOU/Willibrord) een besluit tot plaatsing of afwijzing te nemen. Ouders worden telefonisch en schriftelijk over het besluit geïnformeerd binnen uiterlijk 8 weken na het eerste contact tussen school en ouders.

Veranderen van school in de buurt
Soms willen ouders om uiteenlopende redenen van school veranderen. Voor deze kinderen gelden alle voorgaande bepalingen.

Beschikbare plaatsen schooljaar 2019-2020
Er is grote belangstelling voor De Oase. Helaas is een gevolg hiervan dat er kinderen niet geplaatst kunnen worden. Dit schooljaar zijn er nog plekken in de volgende groepen:

 • Groep 1: vol
 • Groep 2: vol
 • Groep 3: nog enkele plekken beschikbaar
 • Groep 4: nog enkele plekken beschikbaar
 • Groep 5: nog enkele plekken beschikbaar
 • Groep 6: vol
 • Groep 7: vol
 • Groep 8: nog enkele plekken beschikbaar

Wachtlijsten
Voor enkele geboortejaren hebben we wachtlijsten, zie hieronder.

 • Uw kind is geboren in 2015: er is een wachtlijst, advies is om uw kind op een andere school aan te melden.
 • Uw kind is geboren in 2016: er is een wachtlijst, advies is om uw kind op een andere school aan te melden.
 • Uw kind is geboren in 2017: er is een wachtlijst, advies is om uw kind op een andere school aan te melden.
 • Uw kind is geboren in 2018: er is nog plaats (vooraanmelding)
 • Uw kind is geboren in 2019: er is nog plaats (vooraanmelding)

Contactpersonen zij-instroom:
Cindy Gelhard (c.gelhard@basisschooldeoase.nl)
Ingrid Keuning (i.keuning@basisschooldeoase.nl)

Contactpersonen aanmeldingen 0-4 jarigen:
Daniëlle Betman en Malika Bouberdane (administratie@basisschooldeoase.nl)