Nieuwsbrieven

 

Onderstaande nieuwsbrieven zijn ook per email verstuurd.

Nieuwsbrieven schooljaar 2018-2019

nieuwsbrief-nr-5-10-januari-2019

In deze nieuwsbrief:

  • Nieuws van de directeur
  • Het goede doel
  • Voorleesdagen
  • Vreedzame school
  • Belangrijke data

Hieronder vindt u de eerder geplaatste nieuwsbrieven terug

Nieuwsbrief 4 In deze nieuwsbrief: Nieuws van de directeur – Dank u, Sinterklaas – Voor kinderen, door kinderen – Parkeren bij de brandweer – Nieuwsbrief Kerst 2018 – Belangrijke data

Nieuwsbrief 3 In deze nieuwsbrief: Nieuws van de directeur – Ouderbijdrage en schoolreisgeld – Parkeren op privéparkeerplaatsen – De Vreedzame School: Blok 3 ‘We hebben oor voor elkaar’ – Eindtijd gymlessen – Nationaal schoolontbijt – Gevonden voorwerpen – Belangrijke data

Nieuwsbrief 2 In deze nieuwsbrief: Nieuws van de nieuwe directeur – Het goede doel 2018-2019: Stichting Hartekind – Toetsen groep 1 – 2 – Kinderboekenweek – Sinterklaas – Intern begeleiders – De vreedzame school – Ouders/verzorgers mee naar boven – Belangrijke data

Nieuwsbrief 1 In deze nieuwsbrief: Nieuws van de nieuwe directeur – Personeel – De vreedzame school – Ziek melden / buikgriep – Kindcentrum Leeuwesteyn – Oproepje van juf Saskia van het atelier – Contactpersoon – Inloopmomenten tot de kerstvakantie – Belangrijke data

Schooljaar 2017-2018

Nieuwsbrief 19  In deze nieuwsbrief: Inschrijven rapportgesprekken – Resultaten tevredenheidsonderzoek  – Inloop ochtenden -Opvang zomerfeest – Samenstelling schoolteam 2018-2019 o Afscheid o Andere factoren o Nieuwe teamleden o Groepsindeling (zie bijlage!!) – Vakantierooster  – Logopedie groepen 2 – Handje Helpen

Nieuwsbrief 18 In deze nieuwsbrief: Inschrijven rapportgesprekken – Resultaten tevredenheidsonderzoek  – Inloop ochtenden -Opvang zomerfeest – Samenstelling schoolteam 2018-2019 o Afscheid o Andere factoren o Nieuwe teamleden o Groepsindeling (zie bijlage!!) – Vakantierooster  – Logopedie groepen 2 – Handje Helpen

Nieuwsbrief 17- Data   Inloop ochtenden – Schoolreis groep 3-4 – Schoolfoto’s – Handje Helpen

nieuwsbrief 16 In deze nieuwsbrief: Bestek en bord Koningsspelen – Schoolfotograaf – Muziekvoorstellingen voor ouders – Gevonden voorwerpen – Datum sportdag groep 3-4-5 – Schaakonderwijs 2017/2018 – Schoolreisje groep 5-6-7 –  E-mailadres administratie

Nieuwsbrief 15 In deze nieuwsbrief:  Koningsspelen – Mediatoren training – Stappenplan ongewenst gedrag – Avondvierdaagse – Schoolreis groepen 5 t/m 7 – Handje Helpen

Nieuwsbrief 14 In deze nieuwsbrief: Schoolschaaktoernooi – Pasen – Sportdag kleuters – Juffen en meesters dag – Opbrengst het goede doel  – Brief vertrek Rolanda en Wim

Nieuwsbrief 13 In deze nieuwsbrief: Staking 14 maart – Lentekriebels – Opbrengst het goede doel – Buurtteam Leidsche Rijn

Nieuwsbrief 12 In deze nieuwsbrief: Staking 14 maart – Social schools – beheerder- oudergesprekken – Indeling studenten – Type cursus dyslectische kinderen – Opbrengst Goede doel

Nieuwsbrief 11 In deze nieuwsbrief: Open stellen ouderportaal Cito en rapporten – Groepen 8 – Nieuws over de Interne Begeleiding op De Oase – Schoonmaakavond – Opbrengst Goede doel

Nieuwsbrief 10 In deze nieuwsbrief: Voorleesdagen – Zwerfboekenkasten – Opbrengst Handje Helpen – Schoonmaakavond 7 februari a.s. – Vreedzame school

Nieuwsbrief 9 In deze nieuwsbrief: Kerst-herhaling – Toestemmingsverklaring gebruik foto’s – Het goede doel

Nieuwsbrief 8 In deze nieuwsbrief: Ouders bedankt – Kerst 2017 (zie de extra bijlage!) – Kerst – Social schools – Toestemmingsverklaring gebruik foto’s – Staking – Ziekmelden – Het goede doel – Certificaat “Superschool 2017”

Nieuwsbrief 7 In deze nieuwsbrief: Sinterklaas – Schoolsporttoernooien – Gevonden voorwerpen –  Het goede doel: Handje Helpen- Ateliers Kersenboomgaard

Nieuwsbrief 6 In deze nieuwsbrief: Een dag de school dicht – Nieuws van de Vreedzame school – Uw gegevens – 10 minuten gesprekken – Het nieuwe goede doel en tussenstand –  Oproep meedenken aanschaf geluidsapparatuur – Nieuwe schoolgids

Nieuwsbrief 5 In deze nieuwsbrief: 10-minutengesprekken – Social schools; infoavond Herhaling –  Gezond ontbijt (Nationaal schoolontbijt) – Eindopbrengst Het Vergeten Kind – Kiezen van een nieuw goed doel

Nieuwsbrief 4 In deze nieuwsbrief: Staking = school gesloten- Cadeaukeuze en oproep inpakouders- Start kinderboekenweek en boekenruilmarkt- Keuze goed doel-Opbrengst Het Vergeten Kind- Gevraagd: buitenspeelgoed voor de kleuters-Telefonische bereikbaarheid- Inloop momenten

Nieuwsbrief 3 In deze nieuwsbrief: Ouderbijdrage& schoolreisgeld 2017/2018 -Versterking gezocht voor de oudercommissie- Kinderboekenweek: gruwelijk eng! – Social schools -De Was  -Staking  – Sportdag groep 6-7-8 – Blok 2 Vreedzame school

Nieuwsbrief 2  In deze nieuwsbrief: Studenten -Op tijd komen en inloop – Uitgaan kinderen 14.15 uur- Honden-Parkeren brandweer- Inschrijven broertjes en zusjes geboortejaar 2016 -Sportdagen groep 3 t/m 8-Gymlessen en kledingvoorschriften (groepen 3 t/m 8) -Het goede doel- belangrijke data

Nieuwsbrief 1   In deze nieuwsbrief : Nieuwe collega: Daniëlle – Informatieavonden – Afstemmingsgesprekken – Vreedzame school – Verlofaanvragen – Ziek melden – Schoolreis groep 1-2 – Het goede doel