Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Net als alle andere scholen in Nederland heeft de Oase een medezeggenschapsraad (MR). De MR komt op voor de belangen van kinderen, ouders en personeel. Haar werk is gericht op de beleidsmatige aspecten van de school. De MR vergadert minimaal 6 maal per jaar met de directie. Zij wordt bij belangrijke aangelegenheden om advies of instemming gevraagd. Ook kan zij ongevraagd advies geven of informatie vragen over onderwerpen die onder de ouders of leerkrachten leven.


De MR van de Oase bestaat uit acht leden, waarvan vier ouders en vier leerkrachten. De vergaderingen zijn in principe van 19.00 uur tot 21.30 uur en zijn openbaar. U heeft dan ook het recht de vergadering ‘passief’ bij te wonen. Het kan voorkomen dat er gevoelige onderwerpen op de agenda staan. Deze onderwerpen  worden in het besloten gedeelte behandeld en zijn dan ook niet openbaar.

Het e-mailadres van de MR is: mr@basisschooldeoase.nl

De MR vergaderingen van dit schooljaar:

  • Maandag 10 september 2018
  • Maandag 29 oktober 2018
  • Woensdag 12 december 2018
  • Maandag 18 februari 2019
  • Dinsdag 2 april 2019
  • Donderdag 23 mei 2019
  • Maandag 1 juli 2019

Alle vergaderingen beginnen om 19.00 uur en vinden plaats op school.

Leden Medezeggenschapsraad

Bianca van Rooijen

Bianca van Rooijen

Personeelsgeleding

Michiel Severin

Michiel Severin

Oudergeleding

Ingrid Keuning

Ingrid Keuning

Personeelsgeleding

Femke Kolsteren

Femke Kolsteren

Oudergeleding

Justa van Kol

Justa van Kol

Personeelsgeleding

Mohammed Metalsi

Mohammed Metalsi

Oudergeleding

Bonny van der Linden

Bonny van der Linden

Personeelsgeleding

Sietske Werensteijn

Sietske Werensteijn

Oudergeleding