Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Net als alle andere scholen in Nederland heeft de Oase een medezeggenschapsraad (MR). De MR komt op voor de belangen van kinderen, ouders en personeel. Haar werk is gericht op de beleidsmatige aspecten van de school. De MR vergadert minimaal 6 maal per jaar met de directie. Zij wordt bij belangrijke aangelegenheden om advies of instemming gevraagd. Ook kan zij ongevraagd advies geven of informatie vragen over onderwerpen die onder de ouders of leerkrachten leven.
De MR van de Oase bestaat uit acht leden, waarvan vier ouders en vier leerkrachten. Dan is er nog een ouder lid van GMR (gemeenschappelijke MR) en deze ouder informeert de MR indien nodig. De vergaderingen zijn in principe van 19.00 uur tot 21.00 uur en zijn openbaar. U heeft dan ook het recht de vergadering ‘passief’ bij te wonen. Het kan voorkomen dat er gevoelige onderwerpen op de agenda staan. Deze onderwerpen  worden in het besloten gedeelte behandeld en zijn dan ook niet openbaar.

Emailadres medezeggenschapsraad:

mr@basisschooldeoase.nl

Leden medezeggenschapsraad

Ouders:

 Ymke Harmens- Jongkind                                           Emily Hasekamp                                               Femke Kolsteren

ymke              emily         femke

Michiel Severin                                                      Anne-Christien van de Pol-Tammes (GMR)

michiel

 

Leerkrachten:

Ingrid Keuning                                                           Renske Clercx van Vliet                                               Bianca van Rooijen

img_4611                     img_4613                       img_4614

Justa van Kol

img_4671

De volgende MR vergaderingen:

 • Maandag 10 september 2018
 • Maandag 29 oktober 2018
 • Woensdag 12 december 2018
 • Woensdag 30 januari 2019
 • Woensdag 20 februari 2019
 • Donderdag 4 april 2019
 • Donderdag 9 mei 2019
 • Donderdag 4 juli 2019 

  MR informatieavond:

 • Dinsdag 21 mei 2019

Alle vergaderingen beginnen om 19.00 uur en vinden plaats op school.