Beweegwijs

mobile-beweegwijs

Tijdens het buitenspelen werken wij met Beweegwijs. Er worden verschillende speel- en beweegmogelijkheden op het schoolplein aangeboden. Onder begeleiding van speelbegeleiders en pleincoaches kunnen de leerlingen hieraan deelnemen. Meer informatie vindt u op www.beweegwijs.nl.

Beweeg Wijs met gedrag is een samensmelting van de speelpleinmethode van Beweeg Wijs en de principes van spelen met gedrag van gedragsdeskundige Erik Boot. De methode gaat ervan uit dat leraren de leerlingen beter moeten leren begrijpen en leerlingen in een sociaal eenvoudiger situatie kunnen plaatsen, zodat een grotere kans op succesbeleving kan ontstaan. Er ontstaat een “rijke omgeving” voor vrijetijdsbesteding in de brede school.

Onderdeel van de methode zijn de aangebrachte kleurenzones op het schoolplein. Bij elke kleurenzone horen specifieke activiteiten die afgestemd zijn op de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Tijdens de pauzes worden de leraren van de school ondersteund door een gediplomeerde combinatiefunctionaris. Daarnaast worden oudere leerlingen opgeleid tot juniorcoaches om jongere leerlingen te begeleiden bij het spelen.

logo-beweegwijs

Structuur in de schoolomgeving
Beweeg Wijs maakt het optimaal gebruik van de schoolomgeving tot een nieuw schoolvak. Dat gaat stap voor stap waarbij het schoolteam in geleidelijk tempo trainingen volgt om zich te ontwikkelen van pleinwacht tot plein- en activiteitencoach.

Beweegteams
Om de samenwerking met de school zo optimaal mogelijk te laten lopen wordt er een beweegteam samengesteld die 4 á 5 keer per jaar met elkaar overleg voert over de ontwikkelingen. Het beweegteam is een afvaardiging van het schoolteam en bestaat o.a. uit leerkrachten (onder- midden- en bovenbouw) en de vakleerkracht bewegingsonderwijs.