Brede school

logo ouderportaal (3)        spelenderwijslogo Kind en CO

De Oase wil zich in de komende jaren ontwikkelen tot een brede school, waar professionals vanuit verschillende disciplines samenwerken in het belang van de kinderen. Wij zijn daarom blij met Spelenderwijs en KMN Kind en Co als partners in de brede school.

Inhoudelijke samenwerking

Met Spelenderwijs en KMN Kind en Co zullen wij streven naar inhoudelijke samenwerking en telkens op zoek gaan naar mogelijkheden om door samenwerking de kwaliteit van onderwijs en opvang te verbeteren.
Spelenderwijs verzorgt het peutercentrum voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. En KMN Kind en Co zorgt voor buitenschoolse opvang.  Beide partners zijn aanwezig in ons gebouw.

In Brede School De Oase gaan de drie partners samenwonen en samenwerken. Dit doen ze vanuit de volgende kernwaarden:

Brede School De Oase …
… biedt vrijheid in denken en ontwikkelen en staat voor lef, passie en verwondering.
… is kleurrijk: iedereen is in principe welkom.
… is sfeervol: wijkbewoners voelen zich thuis en veilig.
… biedt structuur en rust.
…is samen werken aan het beste voor het kind!

Visie

Visie op samenwerking tussen participanten
De volgende speerpunten zijn relevant voor de samenwerking en dienen nader gezamenlijk worden uitgewerkt:
•samenwerking met ouders;
•leren van en met elkaar;
•professionele organisatie;
•afspiegeling van de wijk;
•duidelijke structuur;
•effectiviteit;
•opbrengstgericht;
•hoge verwachtingen van elkaar, kinderen en ouders;
•netheid, openheid en sfeer.

Samenwerking

Samenwerking kan plaatsvinden op de volgende punten:
•samenwerken aan overdracht kind gegevens;
•bereidheid tot samenwerking aan uitstraling brede school qua inrichting, zorg voor omgeving, omgang met ouders, kinderen, collegae, netheid, personeel;
•bereidheid om te komen tot inhoudelijke samenwerking bijvoorbeeld op gebied van kind volgsysteem, projecten of jaaropeningen of –afsluiting en dergelijke;
•samenwerken op materieel gebied: schoonmaak, kopieerkosten, inkoop, waar dit een voordeel oplevert;
•delen van ruimten;
•opzetten van een gezamenlijke beheer en exploitatiestructuur;