Schoolgids

In deze schoolgids vermelden wij in het kort de doelen die wij nastreven, de activiteiten die wij ondernemen en de resultaten die wij daar mee hopen te bereiken. De schoolgids is bedoeld voor ouders die op zoek zijn naar een basisschool voor hun kind(eren) en voor ouders die al een of meer kinderen op onze school hebben.

Wilt u de schoolgids uitgeprint ontvangen? Stuur dan een email naar administratie@basisschooldeoase.nl met als onderwerp ”schoolgids” en in het bericht duidelijk uw naam en die van uw kind. U ontvangt de schoolgids dan via de leerkracht van uw kind.

We wensen u veel plezier bij het lezen van de schoolgids!

Klik hier: Schoolgids De Oase 2020-2021

Het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) is op te vragen bij de directie.