Vreedzame school

Vreedzame school

In elke groep binnen onze school staat ‘Vreedzame School’ wekelijks op het rooster. De Vreedzame school is een programma dat er naar streeft om de school en de klas een democratische gemeenschap te laten zijn. Het streven is dat iedereen zich verantwoordelijk en betrokken voelt, en dat conflicten op een constructieve manier worden opgelost.

De Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren wat het betekent om een ‘democratisch burger’ te zijn. Dit houdt in dat kinderen leren open te staan voor verschillen tussen mensen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang, en actief verantwoordelijk willen zijn voor de gemeenschap. Daarmee bieden we kinderen perspectief en hoop; ze ervaren dat het uitmaakt dat ze er zijn, dat ze ‘er toe doen’.

In de Vreedzame School lessen streven we ernaar om kinderen te leren:

1. Op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
2. Constructief conflicten op te lossen
3. Verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
4. Een open houding aan te nemen tegenover verschillen tussen mensen
5. Volgens welke principes onze democratische samenleving is ingericht

De lessen zijn onderverdeeld in zes blokken:

1. We horen bij elkaar – groepsvorming en een positief sociaal klimaat
2. We lossen conflicten zelf op – conflicthantering
3. We hebben oor voor elkaar – communicatie
4. We hebben hart voor elkaar – gevoelens
5. We dragen allemaal een steentje bij – verantwoordelijkheid
6. We zijn allemaal anders – diversiteit

In de nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van de lessen die de kinderen volgen. Hierin worden ook de blokken uitgebreid toegelicht. Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op www.devreedzameschool.nl of natuurlijk langskomen op school.

Mediatoren

Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School is mediatie. Mediatie is bemiddeling bij conflicten. Alle leerlingen leren wat mediatie is, maar daarnaast worden ook enkele leerlingen opgeleid om de rol van leerling mediator te vervullen. Zo nemen de kinderen zelf de verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten op school.

In de afgelopen periode zijn er 12 kinderen uit de groepen 6 opgeleid tot mediator. In 3 bijeenkomsten hebben zij geleerd welke eigenschappen een mediator moet hebben, op welke manier je mediatie houdt en hebben deze kinderen hard geoefend met het uitvoeren van mediatie.

Deze kinderen hebben allemaal laten zien dat ze klaar zijn voor het mediatorschap.

Op donderdag 23 juni 2016 vond de diploma-uitreiking plaats. De huidige mediatoren uit groep 7 en 8 waren hier ook bij aanwezig. De mediatoren uit groep 8 gaven het stokje door.

Sophie, Ella, Sofia, Olivier, Mats en Lars zullen komend schooljaar, samen met de huidige mediatoren uit groep 7, de mediatoren zijn in de paarse deelschool. In de groene deelschool gaan Imane, Kate, Liza, Muhammed, Yannick en Mayra komend schooljaar aan de slag als mediator. Dat betekent dat er elke dag 2 andere kinderen in de pauze ‘dienst hebben’. Ze zijn duidelijk herkenbaar aan hun hesje en lopen rond op het schoolplein. Als er een ruzie of conflict ontstaat waar deze kinderen bij kunnen bemiddelen, dan zullen zij dit met deze kinderen proberen op te lossen.

We wensen deze kinderen heel veel succes met deze belangrijke en mooie taak!

Kletskaarten
Kletskaarten geven u een handreiking om thuis met uw kind te spreken over de inhoud van de Vreedzame School, waardoor u op de hoogte kunt blijven van behandelde leerstof en de  vaardigheden tussen schoolomgeving en thuisomgeving wordt gestimuleerd.
Voor groep 7 en 8 zijn helaas geen kletskaarten beschikbaar.

Kletskaarten Blok 1; ‘Wij horen bij elkaar’
blok_1groep1-2-blok1
groep3-blok1
groep 4-blok1
groep5-blok1
groep6-blok1

Kletskaarten Blok 2; ‘Wij lossen conflicten zelf op’
uimages_conflictenzelfoplossen_jpg

groep1-2-blok2
groep3-blok2
groep4-blok2
groep5-blok2
groep6-blok2

Kletskaarten Blok 3; ‘Wij hebben oor voor elkaar’
oor voor elkaar
groep1-2-blok3
groep3-blok3
groep4-blok3
groep5-blok3
groep6-blok3

Kletskaarten Blok 4: ‘Wij hebben hart voor elkaar’
hart
groep1-2-blok4
groep3-blok4
groep4-blok4
groep5-blok4
groep6-blok4

Kletskaarten Blok 5: ‘Wij dragen allemaal een steentje bij’
Logo_blok_5_VS
groep1-2-blok5
groep3-blok5
groep4-blok5
groep5-blok5
groep6-blok5

Kletskaarten Blok 6: ‘Wij zijn allemaal anders’
Logo_blok_6_VS

groep1-2-blok6
groep3-blok6
groep4-blok6
groep5-blok6
groep6-blok6