Nieuwsbrieven

 

Onderstaande nieuwsbrieven zijn ook per email verstuurd.

Nieuwsbrieven schooljaar 2020-2021

Nieuwsbrief 7 In deze nieuwsbrief: • Nieuws van de directie • Coronagelden en curriculum • Ouderportaal • Gevonden voorwerpen • Week van de lentekriebels • Eindgesprekken • Kunstwerk 10 jaar Oase • Toestemming beeldmateriaal doorgeven • Gebruik gegevens • Vreedzame school • Belangrijke data

 

Hieronder vindt u de eerder geplaatste nieuwsbrieven terug

Nieuwsbrief 6 In deze nieuwsbrief: • Nieuws van de directie • Schoolfotograaf • Belangrijke data

Nieuwsbrief 5 In deze nieuwsbrief: • Nieuws van de directie • Vrijwillige ouderbijdrage • Belangrijke data

Nieuwsbrief 4 In deze nieuwsbrief: • Nieuws van de directie • Kerst • Gebruik mobiele telefoon • Kinderpostzegel actie • Dalton • Belangrijke data • Bijlage: foto’s Daltonontwikkeling • Bijlage: resultaten tevredenheidspeilingen • Bijlage: voorstellen buurtteam

Nieuwsbrief 3 In deze nieuwsbrief: • Nieuws van de directie – Wat kunt u verwachten bij een besmette klasgenoot? – Handen wassen – Uitjes in coronatijd – Inloop – Luizencontrole – Dalton – Zwangerschapsverlof – Broertjes en zusjes
• Verkiezingen MR • Ouderbijdrage • Nieuwe functies in Social Schools • Sinterklaas • De vreedzame school • Belangrijke data • Bijlage: kandidaten MR

Nieuwsbrief 2 In deze nieuwsbrief: • Nieuws van de directie – Dalton – Waar kan je terecht voor…? – Nieuwe huisstijl – Gevonden voorwerpenBericht van de MRDe vreedzame schoolBelangrijke dataBijlage 1: functies in de schoolBijlage 2: MR verkiezingen bijlage 2 Gezocht-MR2020

Nieuwsbrief 1 In deze nieuwsbrief:  Nieuws van de directie • Bericht van Kind & Co  Ziekmeldingen  Het goede doel • De vreedzame school  Contactpersoon  Belangrijke data

Nieuwsbrief 8 In deze nieuwsbrief:  Nieuws van de directie Halen en brengen Dalton Rapporten en CITO-toetsen Pre-adviezen (groep 7) Update schoolplein Fabian Vader- en moederdag Zomerfeest  Ouderbijdrage en schoolreisje Schoolfotograaf Schooltijden  Schoolvakanties en studiedagen 2020-2021 Belangrijke data

Nieuwsbrief 7 In deze nieuwsbrief: • Nieuws van de directie  Koningsspelen  Pasen  Juffen en meesterdag  Uitreiking cheque goede doel vorig schooljaar: stichting Hartekind  Bericht van de BSO Kind en Co  Belangrijke data

Nieuwsbrief 6 In deze nieuwsbrief: • Nieuws van de directie  Edukans  Schoolfotograaf  Belangrijke data  Bijlage: kleding advies van de fotograaf

Nieuwsbrief 5 In deze nieuwsbrief: • Nieuws van de directie • Vreedzame school • Belangrijke data • Bijlage: foto’s Dalton ontwikkeling

nieuwsbrief 4 In deze nieuwsbrief: • Nieuws van de directie  Dalton  Vrijwillige ouderbijdrage  Gevonden voorwerpen  Parkeren bij de brandweer  Aanmelden broertjes/zusjes  Vreedzame school blok 3  Kerst  Belangrijke data

Nieuwsbrief 3 In deze nieuwsbrief: • Nieuws van de directie • Sinterklaas • Gratis boek • Belangrijke data • Bijlage 1: functies in de school • Bijlage 2: buurtteam

Nieuwsbrief 2 In deze nieuwsbrief: • Nieuws van de directie • Traject daltononderwijs • Vrijwillige ouderbijdrage • Schoolreisjes 2019-2020 • Jaarplan • Visie • Veiligheid • Inspectie • Inloop • Staking • Wijziging MR-leden • De vreedzame school • Belangrijke data • Bijlage 1: visie • Bijlage 2: uitnodiging Buurtteam

Nieuwsbrief 1 In deze nieuwsbrief: • Nieuws van de directie • Personeel • De vreedzame school • Trakteren • Ziek melden • Oproepje van juf Saskia van het atelier • Goede doel • Contactpersoon • Inloopmomenten • Belangrijke data

 

 

 

 

Informatieochtenden schooljaar 2020/2021

De eerstvolgende informatieochtenden vinden plaats vanaf februari 2021. Eerder was januari 2021 gecommuniceerd, maar door de huidige lockdown hebben wij dit moeten verplaatsen. Eind januari 2021 komen de data van deze ochtenden hier te staan. Een informatieochtend duurt van 09.00 uur tot 10.00 uur. Wilt u een ochtend bezoeken, mailt u dan naar administratie@basisschooldeoase.nl. Geef daarbij aan op welke ochtenden u kunt komen. Vanwege de coronamaatregelen kunnen we per ochtend namelijk maar een beperkt aantal belangstellenden ontvangen. In de eerste week van september nemen we contact met u op om uw bezoek te bevestigen. 

U kunt uw belangstelling voor de school kenbaar te maken, ook zonder een informatieochtend bezocht te hebben. U stuurt hiervoor een mail naar de administratie van de school via: administratie@basisschooldeoase.nl. Daarin vermeldt u uw NAW-gegevens, de naam en geboortedatum van uw kind en uw bereikbaarheidsgegevens. De registratie van uw belangstelling leidt niet automatisch tot een aanmelding. Als uw kind drie jaar wordt, ontvangt u een mail waarin u gevraagd wordt uw kind aan te melden.