Nieuwsbrieven

 

Onderstaande nieuwsbrieven zijn ook per email verstuurd.

Nieuwsbrieven schooljaar 2020-2021

Nieuwsbrief 7 In deze nieuwsbrief: • Nieuws van de directie • Coronagelden en curriculum • Ouderportaal • Gevonden voorwerpen • Week van de lentekriebels • Eindgesprekken • Kunstwerk 10 jaar Oase • Toestemming beeldmateriaal doorgeven • Gebruik gegevens • Vreedzame school • Belangrijke data

 

Hieronder vindt u de eerder geplaatste nieuwsbrieven terug

Nieuwsbrief 6 In deze nieuwsbrief: • Nieuws van de directie • Schoolfotograaf • Belangrijke data

Nieuwsbrief 5 In deze nieuwsbrief: • Nieuws van de directie • Vrijwillige ouderbijdrage • Belangrijke data

Nieuwsbrief 4 In deze nieuwsbrief: • Nieuws van de directie • Kerst • Gebruik mobiele telefoon • Kinderpostzegel actie • Dalton • Belangrijke data • Bijlage: foto’s Daltonontwikkeling • Bijlage: resultaten tevredenheidspeilingen • Bijlage: voorstellen buurtteam

Nieuwsbrief 3 In deze nieuwsbrief: • Nieuws van de directie – Wat kunt u verwachten bij een besmette klasgenoot? – Handen wassen – Uitjes in coronatijd – Inloop – Luizencontrole – Dalton – Zwangerschapsverlof – Broertjes en zusjes
• Verkiezingen MR • Ouderbijdrage • Nieuwe functies in Social Schools • Sinterklaas • De vreedzame school • Belangrijke data • Bijlage: kandidaten MR

Nieuwsbrief 2 In deze nieuwsbrief: • Nieuws van de directie – Dalton – Waar kan je terecht voor…? – Nieuwe huisstijl – Gevonden voorwerpenBericht van de MRDe vreedzame schoolBelangrijke dataBijlage 1: functies in de schoolBijlage 2: MR verkiezingen bijlage 2 Gezocht-MR2020

Nieuwsbrief 1 In deze nieuwsbrief:  Nieuws van de directie • Bericht van Kind & Co  Ziekmeldingen  Het goede doel • De vreedzame school  Contactpersoon  Belangrijke data

Nieuwsbrief 8 In deze nieuwsbrief:  Nieuws van de directie Halen en brengen Dalton Rapporten en CITO-toetsen Pre-adviezen (groep 7) Update schoolplein Fabian Vader- en moederdag Zomerfeest  Ouderbijdrage en schoolreisje Schoolfotograaf Schooltijden  Schoolvakanties en studiedagen 2020-2021 Belangrijke data

Nieuwsbrief 7 In deze nieuwsbrief: • Nieuws van de directie  Koningsspelen  Pasen  Juffen en meesterdag  Uitreiking cheque goede doel vorig schooljaar: stichting Hartekind  Bericht van de BSO Kind en Co  Belangrijke data

Nieuwsbrief 6 In deze nieuwsbrief: • Nieuws van de directie  Edukans  Schoolfotograaf  Belangrijke data  Bijlage: kleding advies van de fotograaf

Nieuwsbrief 5 In deze nieuwsbrief: • Nieuws van de directie • Vreedzame school • Belangrijke data • Bijlage: foto’s Dalton ontwikkeling

nieuwsbrief 4 In deze nieuwsbrief: • Nieuws van de directie  Dalton  Vrijwillige ouderbijdrage  Gevonden voorwerpen  Parkeren bij de brandweer  Aanmelden broertjes/zusjes  Vreedzame school blok 3  Kerst  Belangrijke data

Nieuwsbrief 3 In deze nieuwsbrief: • Nieuws van de directie • Sinterklaas • Gratis boek • Belangrijke data • Bijlage 1: functies in de school • Bijlage 2: buurtteam

Nieuwsbrief 2 In deze nieuwsbrief: • Nieuws van de directie • Traject daltononderwijs • Vrijwillige ouderbijdrage • Schoolreisjes 2019-2020 • Jaarplan • Visie • Veiligheid • Inspectie • Inloop • Staking • Wijziging MR-leden • De vreedzame school • Belangrijke data • Bijlage 1: visie • Bijlage 2: uitnodiging Buurtteam

Nieuwsbrief 1 In deze nieuwsbrief: • Nieuws van de directie • Personeel • De vreedzame school • Trakteren • Ziek melden • Oproepje van juf Saskia van het atelier • Goede doel • Contactpersoon • Inloopmomenten • Belangrijke data

 

 

 

 

Aanmelden van kinderen geboren na 1 oktober 2018 

De aanmelding voor een basisschool in Utrecht verloopt voor kinderen geboren na 1 oktober 2018 op een centrale manier. Meer informatie hierover vindt u vanaf 1 juli 2021 via de website: www.naardebasisschool.utrecht.nl 

 

Vrijwel alle basisscholen in Utrecht en de gemeente Utrecht hebben afspraken gemaakt over deze nieuwe manier van aanmelden. Onze school neemt hier ook aan deel. Ouders kunnen voor hun kind elke school in Utrecht kiezen. De beschikbare plaatsen worden op dezelfde manier verdeeld. Zo hebben alle kinderen in Utrecht evenveel kans om op een school naar keuze te komen. Ouders weten snel op welke school er plaats is. Scholen weten op tijd welk kind er bij hen naar school komt. Alle kinderen maken, in een gelijke situatie, evenveel kans om op de school van hun keuze te komen. Als meer kinderen zich aanmelden dan er plaatsen zijn op onze school. Dan plaatsen we eerst de kinderen die voorrang hebbenDe regels voor voorrang vindt u op de website www.naardebasisschool.utrecht.nl