Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Net als alle andere scholen in Nederland heeft de Oase een medezeggenschapsraad (MR). De MR komt op voor de belangen van kinderen, ouders en personeel. Haar werk is gericht op de beleidsmatige aspecten van de school. De MR vergadert minimaal 6 maal per jaar met de directie. Zij wordt bij belangrijke aangelegenheden om advies of instemming gevraagd. Ook kan zij ongevraagd advies geven of informatie vragen over onderwerpen die onder de ouders of leerkrachten leven.

De MR van de Oase bestaat uit acht leden, waarvan vier ouders en vier leerkrachten. De vergaderingen zijn in principe van 19.00 uur tot 21.30 uur en zijn openbaar. U heeft dan ook het recht de vergadering ‘passief’ bij te wonen. Het kan voorkomen dat er gevoelige onderwerpen op de agenda staan. Deze onderwerpen  worden in het besloten gedeelte behandeld en zijn dan ook niet openbaar.

Het e-mailadres van de MR is: mr@basisschooldeoase.nl

De MR vergaderingen van schooljaar 2020-2021:

  • Maandag 28 september 2020
  • Dinsdag 27 oktober 2020
  • Woensdag 2 december 2020
  • Donderdag 11 maart 2021
  • Woensdag 26 mei 2021
  • Maandag 28 juni 2021

Alle vergaderingen beginnen om 19.00 uur en vinden plaats op school.

Leden Medezeggenschapsraad

Susan van Brenk

Susan van Brenk

Personeelsgeleding

Michiel Severin

Michiel Severin

Oudergeleding

Ingrid Keuning

Ingrid Keuning

Personeelsgeleding

Femke Kolsteren

Femke Kolsteren

Oudergeleding

Loes van Hoogstraten

Loes van Hoogstraten

Personeelsgeleding

Mohammed Metalsi

Mohammed Metalsi

Oudergeleding

Bonny van der Linden

Bonny van der Linden

Personeelsgeleding

Sietske Werensteijn

Sietske Werensteijn

Oudergeleding